team

zo kunnen wij het beste helpen

dit zijn wij

mr. Freek Schultz | Advocaat
tel 06-1869 0966
| freek@schultzadvocatuur.nl

Eigenaar van kantoor Schultz Advocatuur: "De impact van een ongeval of fout kan immens zijn op een mensenleven. Er is dan behoefte aan erkenning én recht op volledige schadevergoeding. Als gespecialiseerde advocaat help ik letselschadebehandelaars om voor hun cliënten voldoening te halen. Ik geef advies en voer de procedure waarbij de zaak altijd bij de oorspronkelijke behandelaar blijft. Zo heeft de cliënt één vast aanspreekpunt die specialisten en experts inzet om een sterke zaak te bouwen."

mr. Johan Klijnsma | Jurist
tel 06-1519 4771 | johan@schultzadvocatuur.nl

De gevolgen van een ongeval zijn voor een slachtoffer vaak groot. Het is dan belangrijk dat de afhandeling van de gevolgen zorgvuldig gebeurd. Hierbij wordt het grootste gedeelte van de letselzaken door de verzekeraar en de belangenbehartiger minnelijk opgelost. Er is echter ook vaak sprake van discussie. Dit kan gaan over bij voorbeeld de aansprakelijkheid. Vaak lukt het om hier met de verzekeraar uit te komen. Soms lukt dit ook niet. Toch is het belangrijk dat het slachtoffer van een ongeval krijgt waar hij of zij recht op heeft of dat er in ieder geval duidelijkheid in de zaak komt. Een gerechtelijke procedure of een juridisch advies kan hiervoor zorgen.

Uiteindelijk gaat het om de oplossing. Het tot een oplossing brengen van een letselzaak, waardoor een slachtoffer krijgt waar hij of zij recht op heeft, is mijn passie.

mr. Rutger Kloosterman | Jurist
tel 06-1107 9358 | rutger@schultzadvocatuur.nl

“Het juiste verhaal neerzetten”

Het verhaal van de cliënt wordt door de verzekeraar vaak niet goed gehoord. Meestal komt dit door onmacht, maar – helaas – soms ook door onwil. Naast het verhaal van de cliënt zijn er ook de stille verhalen: de beleving van de partner, kinderen en in sommige gevallen het verhaal van de ouders. Alleen aan de keukentafel hoor je deze verhalen en daarom breng ik elke cliënt een huisbezoek.

Ik ben dan ook van mening dat het de toegevoegde waarde van een belangenbehartiger is om al die verhalen bij de tegenpartij neer te leggen, zodat het juiste en eerlijke verhaal wordt gehoord. Graag sluit ik mij dan ook aan bij raadsheer (Hoge Raad) Carla Sieburg: “de jurist de kunst moet verstaan om het onzegbare te zeggen.” Soms vraagt dat om stevige actie, maar vaker het gesprek. Van de wisselwerking tussen juridisch handelen en gesprek kan ik enorm genieten en daar zit ook mijn kracht. Omdat ik daar het maatwerk kan leveren.

In 2018 ben ik afgestuurd aan de Rijksuniversiteit Groningen en sindsdien ben ik met veel energie werkzaam in de letselschadepraktijk. Naast praktijkervaring vind ik het ook belangrijk om mijn kennis te verdiepen. Om die reden volg ik momenteel de (postacademische) specialistenopleiding Personenschade aan de Grotius Academie.

Heeft u ook te maken met letselschade? Dan kom ik graag met u in contact voor een keukentafelgesprek.

Anita Osinga | schadebehandelaar
anita@schultzadvocatuur.nl

Al geruime tijde ben ik werkzaam als juridisch secretaresse in de letselschade. Wat mij hierin zo aanspreekt is dat je voor mensen het verschil kunt maken. Zij weten zelf vaak niet hoe een schaderegeling verloopt. Waar moet je als slachtoffer allemaal rekening mee houden. Wat voor financiële consequenties heeft het ongeval. Nu en in de toekomst. Het geeft voldoening om deel te mogen uitmaken van het verloop van dit traject. Ik vind het dan ook belangrijk om mijn werk goed uit te voeren en de optimale ondersteuning te verlenen aan de mensen voor wie ik werk. Kortom: een vak dat mij op het lijf is geschreven!

mr. Benno Reekers | NIVRE Register- expert
tel 06- 2714 7901 | benno@schultzadvocatuur.nl

Inmiddels ben ik al meer dan 20 jaren werkzaam in de juridische wereld. Eerst een aantal jaren als advocaat waarna ik de overstap heb gemaakt naar het bedrijfsleven waar ik bij een letselschadebureau als belangenbehartiger slachtoffers van letselschade ben ga bijstaan.
In mijn carrière heb ik voor meerdere letselschadebureaus gewerkt in verschillende (management)functies. Tevens ben ik lid van verschillende beroepsverenigingen zoals het NIVRE, het NIS en de NVRA.
De rode draad in mijn carrière is echter altijd geweest het bijstaan van slachtoffers van letselschade.
De dynamiek en de diversiteit aan personen maken het vak van belangenbehartiger interessant; iedere zaak en iedere persoon is anders. Met een persoonlijke aanpak probeer ik het slachtoffer zoveel mogelijk te ontzorgen, die heeft immers al genoeg aan zijn hoofd.
Mensen aan een nieuw begin helpen, daar gaat het mij om. Dat gaat dus verder dan alleen een zak geld regelen, zoals veel mensen nog ten onrechte denken. Dat betekent vanaf het ongeval naast het slachtoffer gaan staan en zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding van het hele proces van herstel en terugkeer in een genormaliseerde situatie. Niet denken in problemen, maar denken in oplossingen, zoveel mogelijk in goed overleg met de verzekeraar. Soms is echter goed overleg met een verzekeraar niet mogelijk waardoor een gerechtelijke procedure noodzakelijk is. Dit is waar Schultz Advocatuur een duidelijke meerwaarde heeft. Ik geloof dan ook absoluut in de voordelen van een hybride kantoor met zowel letselschade-experts en advocatuur.

Scroll naar boven