team

zo kunnen wij het beste helpen

dit zijn wij

mr. Freek Schultz | Advocaat
06 18 69 09 66
| freek@schultzadvocaten.nl

Eigenaar van kantoor Schultz Advocaten: "De impact van een ongeval of fout kan immens zijn op een mensenleven. Er is dan behoefte aan erkenning én recht op volledige schadevergoeding. Als gespecialiseerde advocaat help ik letselschadebehandelaars om voor hun cliënten voldoening te halen. Ik geef advies en voer de procedure waarbij de zaak altijd bij de oorspronkelijke behandelaar blijft. Zo heeft de cliënt één vast aanspreekpunt die specialisten en experts inzet om een sterke zaak te bouwen."

mr. Manouk Kroon | Juriste
06 15 65 25 44 |
manouk@schultzadvocaten.nl

Het doel van een letselschadezaak is vaak dat er een bepaald geldbedrag wordt uitgekeerd aan het slachtoffer. Echter, daarbij moet de wens van de benadeelde niet uit het oog worden verloren. Om deze reden moet er zoveel mogelijk vanuit de benadeelde worden gedacht, dit vervolgens te vertalen na het zakelijke aspect en moeten de verwachtingen, indien nodig, worden bijgeschaafd.

In 2016 ben ik afgestudeerd in Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en sindsdien ben ik werkzaam als belangenbehartiger van benadeelden in de letselschade. Ik heb bewust voor dit vak gekozen, mede omdat het zowel persoonlijk als zakelijk werk betreft. De behandeling van een letselschadezaak is echt maatwerk. Niemand reageert hetzelfde op een ongeval. Ik vind het mooi om te zien hoe men het leven weer opbouwt en dat ik daar een steentje aan bij heb mogen dragen.

mr. Johan Klijnsma | Advocaat
06 46 23 55 82 | johan@schultzadvocaten.nl 

De gevolgen van een ongeval zijn voor een slachtoffer vaak groot. Het is dan belangrijk dat de afhandeling van de gevolgen zorgvuldig gebeurt. Hierbij wordt het grootste gedeelte van de letselzaken door de verzekeraar en de belangenbehartiger minnelijk opgelost. Er is echter ook vaak sprake van discussie. Dit kan gaan over bij voorbeeld de aansprakelijkheid. Vaak lukt het om hier met de verzekeraar uit te komen. Soms lukt dit ook niet. Toch is het belangrijk dat het slachtoffer van een ongeval krijgt waar hij of zij recht op heeft of dat er in ieder geval duidelijkheid in de zaak komt. Een gerechtelijke procedure of een juridisch advies kan hiervoor zorgen.

Uiteindelijk gaat het om de oplossing. Het tot een oplossing brengen van een letselzaak, waardoor een slachtoffer krijgt waar hij of zij recht op heeft, is mijn passie.

mr. drs. Sofie van der Wel | Juriste
06 15 59 05 41 |
sofie@schultzadvocaten.nl

Wanneer iemand door toedoen van een ander letsel oploopt, komt er veel op hem of haar af. Los van de emotionele impact, is het ook veel ‘geregel’. En juist dat kan ervoor zorgen dat men ook emotioneel niet verder kan. Bij een letselschadeprocedure is dus zorgvuldige begeleiding nodig.

Ik vind het belangrijk dat cliënten worden gehoord en goed worden geïnformeerd en geadviseerd, zodat zij na afronding van het schaderegelingsproces niet alleen hebben gekregen waar zij recht op hebben, maar ook een vervelend hoofdstuk af kunnen sluiten. Dan kunnen zij weer verder met hun dagelijks leven. Dat is waar het uiteindelijk om gaat: met de blik vooruit, weer hoopvol de toekomst tegemoet.

Mijn aanpak kenmerkt zich dan ook door positiviteit omdat ik ervan overtuigd ben dat juist het zien van de lichtpuntjes en het vertrouwen in een goede afloop een zwaar traject als een letselschadeprocedure draaglijk kan maken.

Kees Plaatje | NIVRE- Register Expert Personenschade
06 17 73 53 19 | 
kees@schultzadvocaten.nl

Letselschadeslachtoffers hebben het recht op de best mogelijke juridische ondersteuning en begeleiding. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met het slachtoffer is daarbij belangrijk omdat een letselschadeslachtoffer te maken krijgt met diverse partijen binnen het schaderegelingsproces. Het is van belang om de cliënt zodanig in dit juridische doolhof te begeleiden dat hij of zij zich meer kan richten op het herstel.

Sinds 2015 ben ik werkzaam als belangenbehartiger in de letselschade. Het vak boeit mij enorm. Elk mens is anders, elk letsel is anders en daarom is geen dag hetzelfde. Ook de combinatie van het bezoeken van cliënten op locatie en het werk op kantoor vind ik prettig. Het geeft me voldoening als de letselschadeslachtoffers erkenning krijgen voor het letsel en ik ze tijdens het proces op een adequate, empathische manier heb kunnen bijstaan.

Helma Oord | Juriste
06 15 62 52 26 |
helma@schultzadvocaten.nl

Slachtoffers van letselschadezaken moeten zich zoveel mogelijk richten op het herstel om hun leven weer zo goed mogelijk op de rit te krijgen. Dat kan het beste als zij zoveel mogelijk worden ontzorgd en ondersteund.

Ik behandel sinds 2015 letselschadezaken. Ik ben begonnen met dit werk bij een verzekeraar waar ik veel heb geleerd over de inhoudelijke aspecten van het vak en de wijze waarop verzekeraars hier mee omgaan. Ik miste het persoonlijke contact met de mensen om wie het gaat. Daarom heb ik ervoor gekozen om de mens bij te staan. Zo kan ik het beste helpen en echt wat betekenen. Als iemand zijn of haar leven weer zo goed als mogelijk op de rit heeft en het financiële ook goed geregeld is, dan ben ik dankbaar dat ik daaraan heb bijgedragen.

Niek Haan | NIVRE- Register Expert Personenschade
06 15 43 62 92 |
niek@schultzadvocaten.nl

Na een ongeval komt er ontzettend veel op een slachtoffer af. Een letselschadezaak is vaak gemoeid met complexe financiële en juridische zaken, naast het herstel waar het slachtoffer mee te maken krijgt. Het is belangrijk dat een slachtoffer zich volledig kan richten op dit herstel en zich niet onnodig bezig hoeft te houden met deze complexe aangelegenheden.

Sinds 2015 ben ik werkzaam binnen de personenschadebranche. Ik probeer het slachtoffer zoveel mogelijk te ontlasten. Daarbij vind ik dat kwaliteit en deskundige expertise voorop moeten staan. Door mijn economische achtergrond vind ik de vaststelling van schade bij ondernemers erg boeiend.

Scroll naar top