expertise dossier

Verdediging met de juiste lading

expertise
dossier

Slimste en snelste oplossing
Ons team heeft ruime ervaring in letselschade en het procederen op dit vakgebied. De bijzondere deskundigheid op het gebied van causaliteit, schadevergoeding en deskundigenberichten leidt sneller en slimmer tot een oplossing van een zaak.

Causaliteit
Een uitdaging bij bijna elke letselschadezaak is het rondkrijgen van het bewijs van het causale verband tussen klachten en ongeval. Bij niet objectiveerbaar letsel speelt dat in het bijzonder. Van belang is dan het verkrijgen van goede deskundigenberichten en daarna de juridische duiding van die berichten. Veelal kan daarover in een deelgeschil op kosten van de verzekeraar een uitspraak van de rechter verkregen worden.

Bij niet objectiveerbaar letsel is de causaliteitsdiscussie na een deskundigenbericht nog niet voorbij. In een deelgeschil kan de rechter gevraagd worden om daarover een uitspraak te doen.
Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBGEL:2018:165 en in geval van niet objectiveerbare rugklachten ECLI:NL:RBLIM:2017:11913. Zie in dit verband ook Schultz, AV&S, 2016/11 en TVP 2015-2, p. 40-45.

Scroll naar boven